Vores organisation

Foreningen ledes at et demokratisk kooperativ. Alle medlemmer har indflydelse på, hvordan den ledes, og de er alle medejere.

Ikke alle ønsker at blive direkte involveret i forretningsdriften, hvilket også ville være upraktisk af bl.a. geografiske og helbredsmæssige grunde. De vælger ved hemmelig afstemning delegerede til at repræsentere deres interesse.

Ledelsens procedure er bestemt af vedtægterne, som foreskriver at en generalforsamling skal afholdes mindst hvert trejde år. I praksis finder det sted oftere.

Når der skal vælges delegerede, er Foreningen delt op i fire regioner: 1: Europa, Afrika og Mellemøsten; 2: Nord- og Sydamerika; 3: Fjernøsten: 4: Australien og Oceanien. Hver region vælger mindst en delegeret for hvert

p010_4_00_01
“Collage”af mundmaler Eros Bonamini.