Hvordan betales kunstnere?

Kunstnerne betales efter Foreningens regler. Stipendiater modtager et stipendium til hjælp til at højne deres kunstneriske maleevner. Legaterne bruges til materialer, kunstlærere osv. Legaterne fås med henblik på at blive associerede eller fuldgyldige medlemmer af Foreningen.

Efterhånden som stipendiaten udvikler sig kunstnerisk, bliver legates størrelse sat op.

Når stipendiaterne har opnået et niveau bedømt til at være på højde med professionelle ikke handicappede malere, bliver de associerede eller fuldgyldige medlemmer. Det betyder at de vil modtage en månedlig indtægt på livstid, uafhængig af om sygdom gør det umuligt for ham/hende at male billeder, som kan markedsføres af Foreningen. Dette fjerner den største bekymring, som plager mange handicappede kunstnere – frygten for at miste muligheden for at male pga. forringet helbred, da udgifterne for den handicappedes.

Selv hvis kunstneren bor i et land, hvor Foreningen ikke har et forlag (dvs. Foreningen har ingen indtægter fra landet) er den økonomiske ydelse til kunstneren den samme.

Medlemskab giver kunstnerne mulighed for at koncentrere sig om at male, da de har vished for, at forretningsanliggender bliver varetaget, i overensstemmelse med deres ønsker. Det gør dem fri af økonomiske bekymringer. Foreningen giver medlemmer og stipendiater mulighed for at mødes, korrespondere og at lære hinanden at kende.
Medlemmer og stipendiater kan mødes til de mange konferencer, udstillinger og andre begivenheder, hvilket ofte resulterer i venskaber